Coaching & Counseling

Coaching
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag. Coaching richt zich op het vergroten van je vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.

Counseling
Counseling omvat coaching. Wanneer je met coaching vastloopt, bijvoorbeeld wanneer je wel weet wat jij moet doen en dat ook kan en wil, maar het toch niet op de essentiële momenten lukt. Grote kans dat een innerlijk blokkade jou belemmert. Met counseling richt je je op gedragsverandering. Merk je dat je hiermee niet je gewenste doel bereikt, dan is therapie een logische volgende stap.

Therapie
Als het probleem nog dieper geworteld is, wanneer heftiger traumatische ervaringen jou belemmeren om je voldoende sterk te voelen om situaties het hoofd te bieden, dan is er nog meer nodig. Bij psychotherapie staat het aanpakken van de oorzaak van een probleem centraal. Je kunt werken met het verleden en met de patronen die je in de loop van je leven hebt ontwikkeld, en waar je nu last van hebt.
Wat psychotherapie uiteindelijk beoogt is de ervaring van keuzevrijheid. Wie, bijvoorbeeld, gevoelens van boosheid ervaart kan leren kiezen hoe daar in de buitenwereld mee om te gaan.

In de praktijk versterken coaching, counseling en therapie elkaar.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 2468 2602 of stuur een e-mail naar praktijk@mariannaracz.nl

Coaching en Counseling