Hypnotherapie / Prikkelbare Darm Syndroom

Wat is Hypnotherapie?

HypnotherapieBij hypnotherapie maak ik gebruik van trance. Klachten, problemen of belemmeringen kunnen daarmee snel, doeltreffend en met blijvend resultaat worden aangepakt.

Hypnotherapie is geschikt voor allerlei problemen: van het afleren van nagelbijten tot zingevingsvraagstukken, van pijnbestrijding en psychosomatische klachten tot het verbeteren van prestaties op het gebied van werk of sport of op het podium.

Het grote voordeel van werken met hypnose is dat we niet alleen praten óver je klacht, maar dat we doelgericht zaken kunnen helen op het niveau waar je klacht ontstaat: in je onbewuste.

Veel klachten zijn het gevolg van automatisch, onbewust aangeleerd gedrag of aangeleerde reacties. Met een bewuste benadering (erover praten) zijn die automatische reacties niet of nauwelijks te beïnvloeden. Het bewuste spreekt als het ware een andere taal dan het onbewuste. Als je bijvoorbeeld angstig of onzeker bent, dan wéét je wel dat die angst en onzekerheid nergens op slaan. Maar hoe vaak je dat ook tegen jezelf zegt, van binnen voelt het anders, en daardoor blijf je er toch mee rondlopen. Wil je je klacht bij de kern aanpakken, dan zul je iets moeten veranderen op onbewust niveau – en ik help je daarbij.

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS/ IBS)

Zo’n 500.000 mensen in Nederland hebben last van het Prikkelbare Darm Syndroom. Deze klachten hebben vaak veel invloed op verschillende gebieden in je dagelijks leven: gezin, werk en vrije tijd. Wil je hier verandering in aanbrengen en weer normaal kunnen functioneren? ‘Darmmanagement bij PDS’ biedt uitkomst. Met dit behandelprogramma leer je je klachten aan te pakken en weer een normaal leven te leiden.

‘Darmmanagement bij PDS’ – behandelprogramma met hypnose

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in de praktijk blijkt hypnotherapie een effectieve behandelmethode bij PDS-klachten. Uit onderzoek van dr. Peter J. Whorwell blijkt dat 75 tot 80% van de PDS-patiënten positief reageert op behandeling met hypnotherapie. Vervolgonderzoek laat zien dat de verbetering doorzet, zelfs nadat de behandeling is afgerond. Op grond van laboratoriumonderzoek naar de effekten van hypnotherapie op PDS, is in Engeland een behandelprotocol ontwikkeld en getest. Dit programma wordt sinds 1996 ook in Nederland met succes toegepast.

Het programma heeft tot doel de natuurlijke darmfunktie te herstellen. Ook pijnreductie, stresshantering en het opbouwen van zelfvertrouwen zijn belangrijke aandachtspunten. Om dat te bereiken wordt er gebruik gemaakt van een aantal technieken: het therapeutisch gesprek, lichaamsoefeningen en doelgerichte trance, zoals in (zelf-) hypnose. Het programma bestaat uit een intakegesprek en zes tot dertien vervolgconsulten van elk een uur over een periode van minimaal 3 maanden. De verwijzer (huisarts of specialist) wordt op de hoogte gebracht van de aanvang van de behandeling en krijgt bij beëindiging een kort verslag van het resultaat.

Het programma is geschikt voor je als
• de diagnose door huisarts of specialist is gesteld
• beschikbare therapieën, zoals medicijnen of bulkvormers, niet of onvoldoende helpen
• de klachten gepaard gaan met psychosociale problemen
• je als cliënt sterk gemotiveerd bent er zelf iets aan te doen
• er geen (relatieve) contra-indicaties zijn zoals morfologische veranderingen van het darmweefsel en gebruik van psychofarmaca

Wil je meer weten over hypnotherapie of over het programma ‘Darmmanagement’ ? Neem gerust contact met mij op via 06 2468 2602 of stuur een e-mail naar praktijk@mariannaracz.nl