Relatietherapie / Systemisch Coachen

EFT Relatietherapie

Elke relatie kent zijn up’s en down’s. Dat is normaal wanneer je lang bij elkaar bent. Maar soms raak je zo ver verwijderd van elkaar dat je niet meer weet of het nog zin heeft om bij elkaar te blijven. Gevoelens van ‘boosheid’ en ‘teleurstelling’ voeren de boventoon en maken dat je je voor elkaar afsluit. Het gevoel van ‘houden van’ dat ooit zo vanzelfsprekend was begint af te brokkelen, teleurgesteld over de vele pogingen die je gedaan hebben om er samen uit te komen.

Op zo’n moment kan het zinvol zijn om in relatietherapie te gaan. Het doel is om samen te onderzoeken of de relatie nog kans van slagen heeft. Bij het ene stel blijkt er nog genoeg basis te zijn om samen verder te gaan en bij een ander stel concluderen de partners dat het beter is om elk hun eigen weg te gaan.

Wanneer relatietherapie?

Bij een groot scala aan relatieproblemen kan relatietherapie uitkomst bieden. Partners die langzaam ‘uit elkaar groeien’, of juist vaak hevige ruzies hebben kunnen baat hebben bij relatietherapie. Bij seksuele problemen, jaloezie en ontrouw kan een relatietherapeut oplossingen aandragen en de communicatie over problemen bespreekbaar maken. Vaak is de communicatie vastgelopen.
In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie.

Met EFT aan je relatie werken

EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan.

In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Wat is EFT?

Emotionally Focused Therapy

· richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
· heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
· kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
· kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
· zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
· bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie

Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

EFT Relatietherapie is ontworpen om te worden toegepast in 8 tot 20 partnerrelatie-therapie-sessies.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 2468 2602 of stuur een e-mail naar praktijk@mariannaracz.nl

Systemische Opstellingen

Systemisch CoachenHoe zit het nu precies? Met mijn gezin, mijn familie, in mijn organisatie of in mijn hoofd?

Met behulp van een systemische opstelling vinden we snel een betekenisvol, wezenlijk antwoord op die vraag.

Met een opstelling breng je je omgeving, de mensen in je omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Dat beeld levert inzicht op over jouw rol en jouw verhouding tot anderen in je omgeving.

Ik begeleid je bij het driedimensioneel opstellen van jouw onbewuste beeld.

Een opstelling helpt je om letterlijk van een afstand te kijken naar jouw situatie of probleem. Alleen al het zien ‘wat er is’ geeft vaak rust en ruimte. Door bewegingen te volgen, een nieuwe ordening aan te brengen en de effecten daarvan te doorvoelen, vind je jouw oplossing en zie je nieuwe groeimogelijkheden.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 2468 2602 of stuur een e-mail naar praktijk@mariannaracz.nl