Tarieven en vergoeding

Werken aan persoonlijke groei: wat kost dat?

Het tarief voor een individuele sessie van een uur is € 100,00.
Het tarief voor een sessie relatietherapie van 75 minuten is € 135,00.

De betaling wordt gepind direct na elke sessie. Na elke sessie krijg je een factuur per e-mail.

De meeste verzekeraars vergoeden deze behandelingen uit het aanvullend pakket. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Voor details over de hoogte van de vergoeding, raadpleeg je verzekeringsvoorwaarden.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) onder lidcodenummer 480.15.A.

Mijn praktijk is geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90-100666 en de praktijk AGB-code is 90-060275.

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met als licentienummer 103250R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu/). Het klachtrecht zoals beschreven in de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, is door de beroepsvereniging (VIT) geregeld. In navolging van deze wet ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Marianna Rácz Praktijk voor Psycho- en Hypnotherapie geregistreerd met het KvK nummer: 63341506.

Zie ook: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie
www.vit-therapeuten.nl
www.rbcz.nu

Een verwijsbrief van je huisarts is niet nodig, wel is het gewenst dat de huisarts op de hoogte is van je bezoek.
Alle informatie die je verstrekt is strikt vertrouwelijk.

Eventueel annuleren dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van de behandeling te gebeuren. Bij het niet tijdig annuleren van je afspraak (ook in geval van ziekte) ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met mij op via 06 2468 2602 of stuur een e-mail naar praktijk@mariannaracz.nl